วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นป.3 (รวมทุกวิชา)ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นป.2 (รวมทุกวิชา)


คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
optimization-world.com
http://www.free-counter-plus.com

optimization-world.com
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี : ชั้น ป.1
ภาษาไทย :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


คณิตศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


วิทยาศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


สังคมศึกษา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ภาษาอังกฤษ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


พระพุทธศาสนา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ประวัติศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ดาวโหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
optimized cable
www.free-counter-plus.com

optimized cableThe Express Picture Dictionary5
2
wt06.doc
แปบบพัฒนาการอ่านชุดที่ 6
310k
v. 2
คลิก

4000-WORDS-ศัพท์ภาษาอังกฤษ-4000-คำ.rar
Uploaded 09/25/2009
87.47 MB

ดาวโหลดแบบฝึกอนุบาลและแผนการสอน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่
hdmi cable
Free-counter-plus.com

hdmi cableแบบฝึกอนุบาล-ป.1
แบบทดสอบ การนับ เลข 1-5.pdfView Download

แบบฝึกคณิตศาสตร์อนุบาล .pdfView Download

แบบฝึกจับคู่ รวม.pdfView Download

นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
แบบฝึกโยงเส้นภาษาไทย ป_1.pdfView Download

แบบฝึกอนุบาล 1.rarDownload
แบบฝึกอนุบาล ชุดที่ 1
ใบงานEngป.1.docDownload

ใบงานการเขียนหน่วยที่2.pptView Download
แผนการสอน
ประถมศึกษาปีที่ 1.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 2.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 3.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 4.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 6.rarDownload

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะ ป.1 ภาค 2

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

optimization-world.com
www.free-counter-plus.com

optimization-world.comแบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 เทอม 2
บทที่14แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload
บทที่15แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่16แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่17แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่18แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่19แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่20แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่21แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่22แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่23แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะ ป.1 ภาค 1

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
www.optimization-world.com
www.free-counter-plus.com
www.optimization-world.com

แบบฝึกทักษะ ป.1 เทอม 1
บทที่10แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload
นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
บทที่11แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่12แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่13แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่1แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
บทที่2แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่3แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่4แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่5แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload
บทที่6แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่7แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่8แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่9แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload
ปกป๑_เล่ม1.docDownload
ปกป๑_เล่ม๒.docDownload

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาไทยแบบฝึก 11 ชุด
ชุดที่ 2 สระหาคู่.docDownload
ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ.docDownload

ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย.docDownload

ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา.docDownload

ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด.docDownload
นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด.docDownload

ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ.docDownload

ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2.docDownload
ชุดฝึก เทอม 2
v. 2
แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ.rarDownload

v. 2
แบบฝึกชุดที่ 1.docDownload

v. 3

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.6ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา) วิชาภาษาอังกฤษ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่1-8 วิชาประวัติศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
*เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 * วิชาพระพุทธศาสนา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่4
*เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 *

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.5


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5 (รวมทุกวิชา)

วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15*
วิชาวิทยาศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7*

วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15*
วิชาประวัติศาสตร์ --

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.4


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 (รวมทุกวิชา)วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาวิทยาศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6* หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-16-*
วิชาสังคมศึกษา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่1-8* หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007 วิทยาศาสตร์ :
- ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007ภาษาไทย : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007 สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 ***ไม่มีเฉลยค่ะ***- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 (รวมทุกวิชา)วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15-*
วิชาพระพุทธศาสนา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 * หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007 วิทยาศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007ภาษาไทย : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007 สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 ***ไม่มีเฉลยค่ะ***- ข้อสอบปี 2007 เฉลยปี 2007

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.1


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : ป.1 (ท้ายหน่วย)

วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15-*
สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007

ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.2

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.2 (ท้ายหน่วย) (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13 *
ภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15 *
ภาษาอังกฤษ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-9 * ประวัติศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 *