วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.6ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา) วิชาภาษาอังกฤษ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่1-8 วิชาประวัติศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
*เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3 * วิชาพระพุทธศาสนา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่4
*เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 *

1 ความคิดเห็น: