วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.1


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : ป.1 (ท้ายหน่วย)

วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15-*
สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007

ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ แต่ว่าวิชาภาษาอังกฤษ
    ลิงค์ใช้งานไม่ได้ค่ะ

    ตอบลบ
  2. ฝากบล็อกฝึกทำข้อสอบออนไลน์ด้วยครับ ที่ http://exam2556.blogspot.com/

    ตอบลบ