วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.3


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.3 (รวมทุกวิชา)วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15-*
วิชาพระพุทธศาสนา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6 * หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007 วิทยาศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007ภาษาไทย : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007 สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 ***ไม่มีเฉลยค่ะ***- ข้อสอบปี 2007 เฉลยปี 2007

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น