วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.4


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.4 (รวมทุกวิชา)วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-13*


วิชาวิทยาศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-6* หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-16-*
วิชาสังคมศึกษา --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่1-8* หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รวมทุกวิชา)
ข้อสอบปลายภาคชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (รวมทุกวิชา)
คณิตศาสตร์ : - ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007 วิทยาศาสตร์ :
- ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007 - เฉลยปี 2007ภาษาไทย : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007 สังคมศึกษา : - ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007ภาษาอังกฤษ : - ข้อสอบปี 2006- เฉลยปี 2006 ***ไม่มีเฉลยค่ะ***- ข้อสอบปี 2007- เฉลยปี 2007

2 ความคิดเห็น:

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น การที่ครูจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นั้น ครูต้องมีอาวุธ มีเสบียง กล่าวคือมีแบบฝึก และแผนการสอนนั่นเอง และมีแหล่งข้อมูลที่ดีและง่ายต่อการเข้าถึง และที่สำคัญก็คือ ฟรีด้วย
    ที่นี่ มีให้ จัดให้ฟรี ไม่มีค่าตอบแทน เพื่อแบ่งเบาภาระของเพื่อนครูทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคงได้รับการตอบรับ จากท่านเป็นอย่างดี
    .............ที่สำคัญตอนนี้ครูเตี้ยสอนอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว อยากกลับอิสานเต็มทีใครก็ได้ช่วยหน่อยครับ...........

    ตอบลบ
  2. โหลดอย่างไรคะอาจารย์...พึ่งจะมาเป็นครูสอน ป.4 ครั้งแรกค่ะ..help me ,please.

    ตอบลบ