วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแนวข้อสอบคิดวิเคราะห์ ป.5


ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.5 (รวมทุกวิชา)

วิชาคณิตศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15*
วิชาวิทยาศาสตร์ --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7*

วิชาภาษาไทย --
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 *เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-15*
วิชาประวัติศาสตร์ --

3 ความคิดเห็น:

  1. เปิดอะไรไม่เจอเลย ต้องทำไง

    ตอบลบ
  2. เขียนบล็อกมาก็เยอะ แต่ยังหาไอเดียในการสร้างบล็อกด้านการศึกษายังไม่ได้ ผ่านมาเจอบล็อกนี้ ได้ไอเดียแล้วหล่ะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ