วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะการอ่าน ภาษาไทยแบบฝึก 11 ชุด
ชุดที่ 2 สระหาคู่.docDownload
ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ.docDownload

ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย.docDownload

ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา.docDownload

ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด.docDownload
นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด.docDownload

ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ.docDownload

ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2.docDownload
ชุดฝึก เทอม 2
v. 2
แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ.rarDownload

v. 2
แบบฝึกชุดที่ 1.docDownload

v. 3

2 ความคิดเห็น: