วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
optimization-world.com
http://www.free-counter-plus.com

optimization-world.com
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี : ชั้น ป.1
ภาษาไทย :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


คณิตศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


วิทยาศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


สังคมศึกษา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ภาษาอังกฤษ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


พระพุทธศาสนา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ประวัติศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น