วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นป.3 (รวมทุกวิชา)ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชั้นป.2 (รวมทุกวิชา)


คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
optimization-world.com
http://www.free-counter-plus.com

optimization-world.com
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี : ชั้น ป.1
ภาษาไทย :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


คณิตศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


วิทยาศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


สังคมศึกษา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ภาษาอังกฤษ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


พระพุทธศาสนา :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ประวัติศาสตร์ :


ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อสอบชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-2


ดาวโหลดแบบฝึกภาษาอังกฤษ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
optimized cable
www.free-counter-plus.com

optimized cableThe Express Picture Dictionary5
2
wt06.doc
แปบบพัฒนาการอ่านชุดที่ 6
310k
v. 2
คลิก

4000-WORDS-ศัพท์ภาษาอังกฤษ-4000-คำ.rar
Uploaded 09/25/2009
87.47 MB

ดาวโหลดแบบฝึกอนุบาลและแผนการสอน

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่
hdmi cable
Free-counter-plus.com

hdmi cableแบบฝึกอนุบาล-ป.1
แบบทดสอบ การนับ เลข 1-5.pdfView Download

แบบฝึกคณิตศาสตร์อนุบาล .pdfView Download

แบบฝึกจับคู่ รวม.pdfView Download

นายปัญญาวุธ บุญสินชัย
แบบฝึกโยงเส้นภาษาไทย ป_1.pdfView Download

แบบฝึกอนุบาล 1.rarDownload
แบบฝึกอนุบาล ชุดที่ 1
ใบงานEngป.1.docDownload

ใบงานการเขียนหน่วยที่2.pptView Download
แผนการสอน
ประถมศึกษาปีที่ 1.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 2.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 3.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 4.rarDownload

ประถมศึกษาปีที่ 6.rarDownload

ดาวโหลดแบบฝึกทักษะ ป.1 ภาค 2

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นลำดับที่

optimization-world.com
www.free-counter-plus.com

optimization-world.comแบบฝึกทักษะภาษาไทย ป.1 เทอม 2
บทที่14แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload
บทที่15แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่16แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่17แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่18แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่19แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่20แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่21แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่22แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload

บทที่23แผนผังสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.docDownload